Co je Retail Summit Action

Cílem online přenosu z konference Retail Summit Action je zprostředkovat výměnu názorů a aktuálních zkušeností jednotlivých hráčů našeho obchodního trhu (retailerů i výrobců, domácích i mezinárodních, kamenných i internetových). Společně chceme vyzdvihnout nespornou pozitivní úlohu sektoru obchodu při zvládání současné epidemie a identifikovat příležitosti a trendy, které budou zásadní pro maloobchodní byznys a přetrvají i poté, co tato epidemie odezní.

Když jsme začátkem února na Retail Summitu 2020 v Praze mluvili o ekosystému nového retailu, nikdo netušil, jak rychle budeme mít příležitost některá teoretická východiska zažít v praxi. Současná situace působí jako katalyzátor změn. Některé ideje a projekty, které byly plánované k realizaci za měsíce či roky, se staly realitou během několika dnů či málo týdnů.

Jsme přesvědčeni, že osobní setkání nelze ničím nahradit. Nicméně i za výjimečných podmínek nouzového stavu chceme aktuálně nabídnout fakta, názory, příklady a živé interaktivní debaty lidí, kteří se aktivně zasazují o nové cesty v maloobchodním podnikání. Proto Blue Events a Svaz obchodu a cestovního ruchu v ČR pořádají konferenci, jejíž program on-line představí:

  • Zástupce klíčových hráčů, kteří utváření nový retailový ekosystém
  • Zkušené odborníky, kteří vám pomohou vyznat se v současné situaci 
  • Inovátory, kteří se chopili příležitosti a mohou vás inspirovat

Dobře připravená konference je svého druhu médium. Dokáže akumulovat velké množství poznatků a energie, udávat trhu směr, kultivovat podnikatelský ekosystém a přispívat k pozitivní atmosféře ve společnosti. Byli bychom moc rádi, kdyby se Retail Summit Action takovým malým střípkem ke zlepšení nálady (vaší či ve vaší firmě) stal.

A těšíme se na Vaše podněty do diskuse, které již nyní může posílat prostřednictvím www.sli.do pod hashtagem #retailsummitaction.

Komu je akce určena?


  • Maloobchodníkům a obchodníkům v e-commerce
  • Jejich dodavatelům, tedy výrobcům a distributorům
  • Poskytovatelům služeb a technologií pro obchod
  • Poradcům, výzkumníkům a v neposlední řadě také zástupcům médií